|  Aktuálně   |  Dokumenty   |  Platby   |  Zápis do MŠ   |  Kontakt   |  

KLUB RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE CHODSKÁ 5, BRNO, z. s.

 Adresa: Klub rodičů při Mateřské škole Chodská 5, Brno, z. s.

            Chodská 491/5, 602 00 Brno

            IČ 22708171

            Č.ú.: 255498939/0300

 

Výbor KR :

Předsedkyně: Hana Kosová, tř. Koťátek

Místopředsedkyně: Martina Gubenšeková, tř. Štěňátek

Pokladník: Lucie Zemanová, tř. Koťátek

Členský příspěvek pro šk.rok 2017/2018 schválený valnou hromadou dne 12.9.2017 splatný do 20.10. 2017

                                                  1 200,- Kč 

Číslo účtu KLUBU RODIČŮ: 255498939/ 0300

K platbě, prosím, uveďte variabilní symbol stejný, jako uvádíte při platbě stravného a školného a do zprávy pro příjemce uveďte jméno vašeho dítěte.

                                                                                                                                                     

 

Návrh na čerpání finančních prostředků z fondu Klubu rodičů pro šk. rok 2016/2017

 

Zůstatek z předchozích let......................................11 381,-

Předpokládané příspěvky pro šk.rok 2016/2017....110 000,-

Celkem:..................................................................121 381,-

 

Akce školy:                                                                                                                                        

Divadla v MŠ, koncerty, slavnosti (cca 15 předst. x 3 000 Kč) ... 45 000,-

Divadlo Radost (divadlo 60 x 100 dětí + doprava 2 000 Kč)........ 8 000,-

Skákací hrad.................................................................................. 3 000,-

Ekocentrum- předškoláci (cena 100 x 38 dětí) ............................ 3 800,-

Planetárium- předškoláci (cena 60 x 38 dětí) ............................... 2 280,-

Školní výlet.................................................................................. 10 000,-

                                                                                                     72 080,-

 

Ostatní:

Knihy pro předškoláky (38 dětí x 100 Kč)....................................... 3 800,-

Dárky k Vánocům (100 dětí x 70 Kč).............................................. 7 000,-

Den dětí (100 dětí x 30 Kč)............................................................. 3 000,-

Fotky tříd.......................................................................................... 4 300,-

Fotky ke dni matek............................................................................ 8 000,-

Odměny pro děti (karneval, olympiáda, Vánoce-penízky).............. 1 000,-

                                                                                                     27 100,-

 

Podpora mateřské školy:

Hračky do MŠ pod vánoční stromeček (100 dětí x 160 Kč/ 1 třída 4 000 Kč).............................................................................................. 16 000,-

 Celkem:..................................................................................... 115 180,-

 

                                                                                                        

KLUB RODIČŮ - vyúčtování školního roku 2015/2016

 

VÝDAJE

 

pokladna

banka

celkem

divadlo

53 534

0

53 534

dárky

3 445

 0

3 445

předškoláci

8 428

1 350

9 778

výlet

4 400

5 600

10 000

fotky

12 230

12 230

doprava Radost

0

2 722,5

2 722,5

skákací hrad

3 000

 0

3 000

provozní náklady

 

přeplatky příspěvků

390

 

1 100

 0

 

0

390

 

1 100

poplatky banka

0

544

544

hračky (koloběžky, did. mat.)

0

15 223

15 223

 

86 527

25 439,5

111 966,5

 

  

PŘÍJMY

Zůstatek 2014/2015 ................................................ 12 243,57 Kč

 

 

pokladna

banka

celkem

dar

2 200

 

2 200

členské příspěvky

 

členské příspěvky

6100

 

 

101 700

 

 

107 800

 

110 000

přeplatky

 

1 100

1 100

připsané úroky

 

3,5

3,5

 

8 300

102 803,5

111 103,5

 

 

Finanční prostředky celkem..................................... 123 347,07

Z toho členské příspěvky + dary celkem................. 110 000,00                                                                   V Brně dne 5. 9. 2016

Akce na tento měsíc

EmailingNavrhl a naprogramoval Jan Malcánek honza.malcanek@gmail.com (http://www.malcanek.cz)