|  Aktuálně   |  Dokumenty   |  Platby   |  Zápis do MŠ   |  Kontakt   |  

KLUB RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE CHODSKÁ 5, BRNO, z. s.

 Adresa: Klub rodičů při Mateřské škole Chodská 5, Brno, z. s.

            Chodská 491/5, 602 00 Brno

            IČ 22708171

            Č.ú.: 255498939/0300

 

Výbor KR :

Předsedkyně: Monika Švaříčková, tř. Koťátek

Místopředsedkyně: Martina Gubenšeková, tř. Štěňátek

Pokladník: Lucie Zemanová, tř. Koťátek

Členský příspěvek pro šk.rok 2018/2019 schválený valnou hromadou dne 13.9.2018 splatný do 20.10. 2018

                                                  1 300,- Kč 

Číslo účtu KLUBU RODIČŮ: 255498939/ 0300

K platbě, prosím, uveďte variabilní symbol stejný, jako uvádíte při platbě stravného a školného a do zprávy pro příjemce uveďte jméno vašeho dítěte.

                                                                                                                                                     

 

Návrh na čerpání finančních prostředků z fondu Klubu rodičů pro šk. rok 2018/2019

 

Zůstatek z předchozích let......................................10 734,-

Předpokládané příspěvky pro šk.rok 2018/2019....130 000,-

Celkem:..................................................................140 734,-

 

Akce školy:                                                                                                                                        

Divadla v MŠ, koncerty, slavnosti....................................... 63 000,-

Divadlo Radost + doprava..................................................... 8 000,-

Skákací hrad.......................................................................... 3 000,-

Ekocentrum- předškoláci........................................................... 3 300,-

Planetárium- předškoláci .......................................................... 2 310,-

Školní výlet.................................................................................. 15 000,-

                                                                                                     94 610,-

 

Ostatní:

Knihy pro předškoláky ............................................................. 3 800,-

Dárky k Vánocům ..................................................................... 7 000,-

Den dětí ..................................................................................... 3 000,-

Fotky tříd.......................................................................................... 4 300,-

Fotky ke dni matek............................................................................ 8 000,-

Odměny pro děti (karneval, olympiáda, Vánoce-penízky).............. 2 000,-

                                                                                                     28 100,-

 

Podpora mateřské školy:

Hračky do MŠ pod vánoční stromeček (100 dětí x 160 Kč/ 1 třída 4 000 Kč).............................................................................................. 16 000,-

 Celkem:..................................................................................... 138 710,-

 

                                                                                                        

KLUB RODIČŮ - vyúčtování školního roku 2017/2018

 

VÝDAJE

 

pokladna

banka

celkem

divadlo, hudební vystoupení

62 955

0

62 955

dárky

5 315

 4 851

10 166

předškoláci

8 203

3 790

11 993

výlet

0

6 050

6 050

fotky

12 285

12 285

doprava Radost

0

1 512,5

1 512,5

skákací hrad

3 000

 0

3 000

provozní náklady

 

přeplatky příspěvků

0

 

0

 0

 

0

0

 

0

poplatky banka

0

780

780

hračky 

11 976

0

11 976

 

103 734

16 983,5

120 717,5

 

  

PŘÍJMY

Zůstatek 2016/2017 ................................................ 12 647,8 Kč

 

 

pokladna

banka

celkem

dar

0

 

0

členské příspěvky

 

členské příspěvky

0

 

 

118 800

 

 

118 800

 

 

přeplatky

 

 

0

připsané úroky

 

3,82

3,82

 

0

118 803,82

118 803,82

 

 

Finanční prostředky celkem..................................... 131 451,62

Z toho členské příspěvky + dary celkem................. 118 800,00                                                                   V Brně dne 20. 9. 2018

Akce na tento měsíc

Mikulášská nadílka
Datum: 05.12.2018
Popis: Ve středu dopoledne nás navštívil Mikuláš s anděly a hodnými čerty, kteří si nikoho neodnesli, protože ve školce máme přece jen samé hodné děti.

Vánočníček
Datum: 06.12.2018
Popis: Společně jsme se zasmáli na divadelním představení o legračním čertovi. Pohádku o Ježíškovi nám zahrály děti ze všech tříd. Ve fotogalerii se můžete přesvědčit, že se jim to moc povedlo.

Vystoupení hudebně-dramatického kroužku na Zelném trhu
Datum: 10.12.2018
Popis: Vystoupení hudebně-dramatického kroužku s názvem “Pod vodou to žije aneb kapří Vánoce” začne v 16 hodin. Na všechny se těšíme!

Rozsvícení vánočního stromečku
Datum: 13.12.2018
Popis: Na vánoční besídku všech našich tříd a slavnostní rozsvícení stromečku na školní zahradě se můžete těšit v 15.30 hodin.

Vánoční nadílka
Datum: 14.12.2018
Popis: Milé děti, v pátek dopoledne k nám přijde Ježíšek s vánoční nadílkou. Prosíme o slavnostní oblečení na tento slavnostní den :-)!

Večerní vánoční čtení
Datum: 18.12.2018
Popis: Večerní vánoční čtení začne v 16.30 hodin ve třídách. Bližší informace o této akci zjistíte u svých paní učitelek :-).


EmailingNavrhl a naprogramoval Jan Malcánek honza.malcanek@gmail.com (http://www.malcanek.cz)