|  Aktuálně   |  Dokumenty   |  Platby   |  Zápis do MŠ   |  Kontakt   |  

Platba školného a stravného

1) převodem na účet MŠ

2) poštovní poukázkou typu „ A „hotově

na účet MŠ :

3) na pokladně MŠ –VÝJIMEČNĚ – u vedoucí školní jídelny každé úterý od 13:00 do 16:30- od 1.9.2013

RODIČE UHRADÍ ŠKOLNÉ A STRAVNÉ DO 10. DNE V PŘÍSLUŠNÉM KALENDÁŘNÍM MĚSÍCI. NEUHRAZENÉ ( NEBO POZDNÍ ) PLATBY MOHOU BÝT DŮVODEM K VYLOUČENÍ DÍTĚTE Z MŠ !!!

Školné

VÝŠE ŠKOLNÉHO VE ŠK.ROCE 2016/2017 490,-Kč

Děti 3. ročníku vzdělávání v MŠ jsou podle § 123 odst. 2 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání od platby školného osvobozeny. Nově se v § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. s účinností od 1. ledna 2012 stanovuje bezúplatnost posledního ročníku mateřské školy nejvýše na 12 měsíců v mateřských školách zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. Děti, které byly osvobozeny od placení školného po dobu 12 měsíců a pokračují v docházce do mateřské školy na základě odkladu školní docházky jsou povinny opět platit školné.

Stravné

Školní stravování je upraveno vyhláškou č.107/2005, která nabyla účinnosti 8.3.2005. Stravné se hradí zálohově dopředu a to do 10. dne v měsíci.

VÝŠE STRAVNÉHO děti 3-6 let děti 7 let
přesnídávka 8 8
oběd 17 20
svačina 7 7
celý den 32,- 35,-MĚSÍČNÍ ZÁLOHA 640,-Kč 700,-Kč Děti, které dovrší v době od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 7 let, platí vyšší částku za stravné (vyplývá to z vyhl. č.107/2005 Sb. bod 1-4 o zařazení dítěte do věkové skupiny). 

Akce na tento měsíc

Dentální hygiena
Datum: 12.09.2017
Popis: Milé děti, líbila se vám praktická ukázka dentální hygieny? Pěkně se o zoubky starejte :-).

O Jankovi a Andulce
Datum: 22.09.2017
Popis: Na divadelní představení O Jankovi a Andulce se děti můžou těšit od 9.15 hodin.


EmailingNavrhl a naprogramoval Jan Malcánek honza.malcanek@gmail.com (http://www.malcanek.cz)