Pokyny pro uplatnění "Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení

Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) - Česká správa sociálního zabezpečení:

"Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec  tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Zaměstnanec (rodič) doplní část B tiskopisu a předá je neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ."

Formulář je k dispozici ve formátu pdf. na našem webu v záložce "dokumenty"  nebo na stránkách ČSSZ v interaktivním formuláři k vyplnění https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni

Žádosti a vystavení potvrzení dle pokynů ministryně práce a sociálních věcí je možné vyřešit elektronickou cestou viz:

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/03_11_2020+TZ+-+Rodi%C4%8De+nemusej%C3%AD+kv%C5%AFli+o%C5%A1et%C5%99ovn%C3%A9mu+do+%C5%A1koly.pdf/0d61b5aa-a363-42f3-f581-658e1b900a7b

 

Vážení rodiče,

žádost o vystavení a potvrzení ošetřovného zasílejte mailem na adresu ms.chodska5@seznam.cz

V žádosti  uvádějte jméno, příjmení a rok narození dítěte, na které má být potvrzení vydané.

Mateřská škola vyplní a potvrdí část A. „Žádosti o ošetřovné". Potvrzení vám bude zasláno zpět na Váš email.

 

ředitelka MŠ

16.03.2020 19:13

Nadcházející akce

Fotografování tříd
Datum: 03.06.2020
Děti se vyfotí s kamarády ze svých tříd. Proběhne i fotografování portrétů jednotlivých dětí a předškoláků na tablo. Kvůli současným hygienicko-epidemiologickým opatřením, není letos možné fotit sourozenecké dvojice dětí, které nenavštěvují naši MŠ. Dejte prosím dětem pěkné oblečení. Fotografování proběhne venku následovně: v 9:00 hodin Koťátka, v 9:30 hodin Štěňátka, v 10:00 hodin Berušky, v 10:30 Broučci. Děti, které nebudou tento den přítomny (včetně dětí, které již do MŠ nenastoupí), přiveďte prosím na konkrétní čas focení. Děkujeme

Pasování předškoláků
Datum: 10.06.2020
Od 15:30 bude na naší zahradě probíhat pasování předškoláků. Kvůli současným hygienicko-epidemiologickým opatřením letos pouze pro předškoláky a jejich rodiny. Společně shlédneme pohádku o Kohoutkovi a slepičce a po té přijde král, který pasuje naše nové školáky.

Zobrazit vše


Emailing