Informace z usnesení Rady města Brna ohledně znovuotevření mateřských škol

Vážení rodiče,

chtěla bych Vás požádat o spolupráci a podporu v náročné situaci.

Na základě vyjádření a doporučení Rady města Brna Vás opětovně žádáme o bezodkladné vyjádření k nástupu Vašeho dítěte do MŠ od 18.5.2020 do 30.6.2020

na email skolka.mschodska5@seznam: nastoupí x nenastoupí

 

Radou města bylo doporučeno:

  1. eliminovat vstup osob přivádějících děti do budovy MŠ, zákonní zástupci nebudou vstupovat do budovy MŠ,
  2. pokud je to možné využít i možnosti zkrácení délky provozu MŠ,
  3. děti si bude přebírat pedagogický pracovník před budovou školy po změření tělesné teploty
  4. promyslet organizaci chodu MŠ,
  5. promyslet organizaci podávání stravy, aby děti neseděly v bezprostřední blízkosti ( možnost stravování ve skupinách,)
  6. promyslet organizaci vydávání dětí po obědě a odpoledním odpočinku.

 

Provoz MŠ bude probíhat za podmínek zveřejněných na našem webu 5.5.2020 a zároveň dle doporučení Rady města Brna:

ad.1. budeme eliminovat vstup osob přivádějících děti do budovy MŠ, zákonní zástupci nebudou vstupovat do budovy MŠ,

ad.2. zřizovatel MČ Brno - Královo Pole rozhodl, že zůstane zachován desetihodinnový provoz MŠ od 6:30 do 16:30,

ad.3. děti si bude přebírat pedagogický pracovník před budovou školy po změření tělesné teploty

ad.4. promyslet organizaci chodu MŠ - dosud nemáme vyjádření téměř 60% rodičů, tudíž není možné nastavit skutečnou organizaci ( MŠ nemůže zaručit, že dítě bude pobývat ve své kmenové třídě - záleží na počtu nahlášených dětí v jednotlivých třídách a organizaci tak, aby se vytvořily co nejmenší skupinky dětí),

ad.5., 6. organizace bude nastavena na základě  informací většiny zákonných zástupců o docházce dítěte do MŠ.

 

Děkujeme za pochopení a vstřícnost vzhledem ke ztíženým podmínkám, ve kterých se budeme starat o Vaše děti :-)

 

ředitelka mateřské školy

 

 

11.05.2020 18:22

Nadcházející akce

Karanténa ve třídě štěňátek
Datum: 09.10.2020
Vážení rodiče, dovolujeme si Vás informovat o potvrzení infekčního onemocnění COVID-19 u paní učitelky ze třídy Štěňátek. Tato třída je dle rozhodnutí KHS v karanténě od 9.10. 2020 do odvolání. Děti a paní učitelky z této třídy musí dodržovat karanténní opatření doporučeného KHS po dobu 14 dní, tj. předběžně do 18.10.2020. Žádáme Vás o sledování našich webových stránek, kde budou zveřejňovány další důležité informace.

Zobrazit vše


Emailing