Informace k obnovení provozu

Vážení rodiče,

jak jste již byli informováni, od zítřka 18.5.2020 je obnoven provoz mateřské školy.

Desetihodinová délka provozu dle rozhodnutí zřizovatele zůstává nezměněna, tj. od 6:30 do 16:30.

Vzhledem ke skutečnosti, že je k docházce přihlášeno 63 dětí, si vás dovolujeme požádat o trpělivost při přebírání dětí a dodržování rozestupů.

První den příchodu do MŠ je nutné:
• Dítě přivede zákonný zástupce, který se seznámil s Přílohou Školního řádu Základní provozní podmínky MŠ po dobu trvání potřeby    dodržování epidemiologických opatření a doporučení (viz web MŠ -> Úřední deska ), které podepíše při příchodu do MŠ.
• Přinést podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených MZ (viz web MŠ –> Úřední deska -> Formuláře)
• Rouška v podepsaném uzavíratelném igelitovém obalu (zůstává v MŠ pro případ nákazy)
• Náhradní oblečení v uzavíratelném igelitovém obalu (zůstává v MŠ pro případ nákazy)

Dítě do MŠ přichází:
• po změření tělesné teploty a kontrole zdravotního stavu, která proběhne před vstupem do MŠ
• Ve sportovním oblečení, vhodném i pro pobyt na zahradě MŠ
• S podepsaným batohem, ve kterém bude:
         o oblečení do třídy
         o rouška v podepsaném uzavíratelném igelitovém obalu (zůstává v MŠ pro případ nákazy)
         o náhradní oblečení v uzavíratelném igelitovém obalu (zůstává v MŠ pro případ nákazy)
• bez osobních hraček.

Vyzvedávání dětí:
• po obědě: proběhne před budovou MŠ
• po odpočinku: v případě příznivého počasí na zahradě MŠ, jinak zvoňte na provoz.

Školné za měsíc květen je ve výši 290 Kč, v měsíci červnu zůstává nezměněno ve výši 580 Kč.

Všem rodičům, kteří se nám snaží celou komplikovanou provozní situaci jakýmkoliv způsobem ulehčit, moc děkujeme :-)

 

17.05.2020 11:15

Nadcházející akce

Karanténa ve třídě štěňátek
Datum: 09.10.2020
Vážení rodiče, dovolujeme si Vás informovat o potvrzení infekčního onemocnění COVID-19 u paní učitelky ze třídy Štěňátek. Tato třída je dle rozhodnutí KHS v karanténě od 9.10. 2020 do odvolání. Děti a paní učitelky z této třídy musí dodržovat karanténní opatření doporučeného KHS po dobu 14 dní, tj. předběžně do 18.10.2020. Žádáme Vás o sledování našich webových stránek, kde budou zveřejňovány další důležité informace.

Zobrazit vše


Emailing