Důležité informace k začátku školního roku

Vážení rodiče,

již nám končí prázdniny a my se připravujeme na Váš příchod a těšíme se na nový školní rok s Vašimi dětmi.

Vzhledem k pokračující epidemiologické situaci Vás prosíme o respektování následujících pravidel a ohleduplnosti k nám i k sobě navzájem, tak aby se nám všem podařilo zachovat plnohodnotný provoz bez nepříjemných omezení.

  • Děti a osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit!
  • Dítě je do budovy MŠ přiváděno a odváděno pouze jednou doprovázející osobou, která se v budově nezdržuje déle než po dobu nezbytně nutnou, tj. dobu potřebnou k převlečení a předání dítěte učitelce či jeho převzetí.
  • Rodič zajistí, aby dítě mělo v uzavíratelném sáčku se jménem dítěte čistou roušku, kterou bude mít dítě uloženou ve skříňce pro případ podezření na možnou nákazu.
  • Děti si mohou přinést na spaní jednu plyšovou hračku, která zůstane na lehátku dítěte a nebude odnášena každodenně domů. A další hračky do školky nenosit!

 

Všechna tato pravidla vycházejí z přílohy č. 2 ke školnímu řádu, kterou najdete na našich stránkách v sekci dokumenty.

 

Děkujeme za spolupráci! 

31.08.2020 12:23

Nadcházející akce

Černoušek v Asii
Datum: 24.09.2020
Také jste zvědaví, co všechno černoušek zažil? Dozvíme se to v divadelním představení v 9:15 v mateřské škole.

Dýňování
Datum: 24.09.2020
Podzim už pomalu klepe na vrátka a to znamená, že je čas na tradiční dýňování. Přijďte si k nám v 15 hodin vyrobit lucerničku z dýně. Těšíme se na vás a nezapomeňte vlastní dýni s sebou.

Léčivá pohádka O princezně, která nic neslyšela
Datum: 30.09.2020
Kdopak asi princeznu vyléčí? To nám prozradí v 9 hodin v divadelním představení. Snad léčivá pohádka doopravdy pomůže!

Zobrazit vše


Emailing