Karanténa ve třídě Broučků

Vážení rodiče,

z důvodu výskytu onemocnění COVID - 19 jsou děti a paní učitelky z třídy Broučků

od čtvrtka 14.1.2021 dle nařízení KHS v karanténě do odvolání ( rozhodnutí KHS viz. úřední deska - Dokumenty).

Karanténa se nemusí vztahovat na děti, které COVID - 19 prodělaly v posledních 90-ti dnech a mají vytvořeny protilátky.

V takovém případě rodiče přinesou potvrzení od svého pediatra, ve kterém bude uvedeno, že je dítě v 90-ti denní ochranné lhůtě po prodělaném onemocnění a má vytvořeny protilátky. Jiné potvrzení nemůže být akceptováno.

O termínu znovuotevření třídy budou rodiče předem informováni na našich webových stránkách.

Děkujeme za spolupráci v tomto náročném období :-) 

 

Informace KHS pro rodiče dětí:

Prosíme, aby rodiče kontaktovali pediatry.
 
Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne. Poslední kontakt byl 12.1.2021.
Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní, karanténa končí po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou ( rodiče přinesou potvrzení od pediatra, že dítě s negativním výsledkem PCR testu může nastoupit do kolektivu)

V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou z důvodů hodných zvláštního zřetele (jedná se o výjimečnou situaci, kdy  provedení testu brání překážka např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří apod.), se karanténní opatření asymptomatických osob (tj. bez příznaků) ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování u koho test provést a u koho nikoli.
Seznam odběrových míst včetně pravidel pro návštěvu odběrového místa naleznete zde:
https://koronavirus.mzcr.cz/…er/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:
http://www.szu.cz/…enu

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat informaci o probíhající karanténě.

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví pediatr/praktický lékař elektronicky (kontaktujte svého lékaře telefonicky), na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce. Odběr je jen jeden a je bezplatný. Doporučení vztahující se k výsledkům testů viz:
https://koronavirus.mzcr.cz/…ni/

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s danou pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ti se považují za „kontakty kontaktů“ a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření i u nich.

KHS JmK se sídlem v Brně


14.01.2021 13:55

Nadcházející akceEmailing