Prázdninový provoz

Vážení rodiče,

naše mateřská škola bude zajišťovat prázdninový od 16.8.2021 do 24.8.2021.

Žádáme rodiče dětí navštěvujících naši MŠ o nahlášení zájmu o docházku svého dítěte na email skolka.mschodska5@seznam.cz nejpozději do 19.4.2021.

Informace zřizovatele

Prázdninový provoz v mateřských školách v Brně-Králově Poli v roce 2021

Stejně jako v loňském roce mateřské školy zajistí provoz v průběhu celého prázdninového období. Výjimkou je poslední srpnový týden, kdy se školy připravují na zahájení nového školního roku.

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka mateřské školy po projednání se zřizovatelem, tuto informaci pak nejméně dva měsíce předem zveřejní. Výši úplaty za docházku do mateřské školy stanoví vnitřní směrnice každé mateřské školy. Dle § 34, odst. 11, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, lze nyní v měsících červenci a srpnu přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. Ředitelka školy je povinna zajistit, aby počet dětí, které se účastní vzdělávání v témž okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole.

Upozorňujeme rodiče, aby přihlášky na prázdninový provoz do jiné než kmenové MŠ  podali v termínu od 19.4.2021  nejpozději do 31.5.2021. Tiskopis přihlášky je k dispozici na našich webových stránkách  https://www.mschodska5.cz/formulare

Žádáme rodiče o dodržení těchto termínů z důvodu prioritního zjištění zájmu docházky dětí z kmenové MŠ.

V průběhu letních prázdnin bude otevřeno 9 z 10 mateřských škol. Poslední srpnové pracovní dny (od 25.8. do 31.8.2021) budou všechny školy uzavřeny, protože se připravují na zahájení nového školního roku.

V průběhu prázdnin budou mateřské školy otevřeny takto: 

1.7.-16.7.2021                  Mateřská škola, Brno, Božetěchova 65

                                         ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14

                                         Mateřská škola, Brno, Chodská 15

19.7.-30.7.2021               Mateřská škola Rozárka, Brno, Herčíkova 12

                                        Mateřská škola, Brno, Herčíkova 21

2.8.- 13.8.2021                Mateřská škola, Brno, Bulharská 62

                                         Mateřská škola, Brno, Dobrovského 66

16.8.-24.8.2021               Mateřská škola, Brno, Purkyňova 21

                                        Mateřská škola, Brno, Chodská 5

25.8.-31.8.2021               MŠ uzavřeny – příprava na zahájení školního roku

 

 

22.03.2021 11:44

Nadcházející akce

Planetárium Morava
Datum: 28.05.2021
V pátek 28. 5. v 8:30 k nám do školky zavítá program z Planetária Morava. Upozorňujeme rodiče, že v případě nepříznivé epidemiologické situace akce neproběhne.

Zobrazit vše


Emailing