Nástup dětí do MŠ

Vážení rodiče,

dle vládního nařízení Ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN je od pondělí 12. 4. 2021 umožněno vzdělávání a celodenní osobní přítomnost dětem s povinnou předškolní docházkou, dětem rodičů z IZS ve věku od 2 do 5 let. Dále je také mimořádným opatřením umožněna přítomnost na vzdělávání v MŠ mladším dětem zákonných zástupců těchto vybraných profesí:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
e) příslušníci ozbrojených sil,
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Děti s povinnou předškolní docházkou jsou automaticky přihlášeni ke stravování. Jestliže nezvažujete nástup svého dítěte do MŠ, odhlaste si, prosím, stravu.
Prosíme rodiče vybraných profesí, kteří budou mít zájem o docházku svého dítěte do MŠ, aby nás informovali a dítě nahlásili k docházce prostřednictvím e-mailu: skolka.mschodska5@seznam.cz a to nejpozději do pátku 9. 4. 2021.

Prosíme rodiče o sledování webových stránek a mailu. V případě jakékoliv změny vás budeme informovat touto cestou.

07.04.2021 15:04

Nadcházející akceEmailing