Testování a podmínky nástupu dětí do MŠ

Vážení rodiče,

pokud budete mít zájem o docházku svého dítěte do MŠ, věnujte, prosím, pozornost těmto informacím.

Testování
Ráno po příchodu bude dítěti změřena teplota a po dezinfekci rukou předán doprovázející osobě test. Testování dětí bude probíhat neinvazivními antigenními testy 2x týdně - v pondělí a ve čtvrtek před budovou školy. Při nástupu v jiný den bude dítě otestováno v první den jeho přítomnosti a dále dle harmonogramu testování s ostatními (např. Testovacími dny jsou pondělí a čtvrtek. Dítě bude chybět v pondělí a úterý. Ve středu bezprostředně po příchodu bude proveden test. Ve čtvrtek se zúčastní testování společně s ostatními dle harmonogramu). Prosíme o dodržování rozestupů 2 metry. Vstup do areálu MŠ bude možný pouze s ochranou dýchacích cest respirátorem, v případě dětí chirurgickou rouškou. Testování bude probíhat samoodběrem prostřednictím doprovázející osoby. Návod k provedení a vyhodnocení testu vám zašleme na vaši e-mailovou adresu, prosíme o jeho pečlivé prostudování. Vyhodnocení testu trvá 15 minut, proto, prosím, počítejte s časovou prodlevou 15-20 minut - doprovod musí být s dítětem přítomen po celou dobu testování, tj. do předání výsledku testu učitelce, až poté bude umožněn vstup dítěti do budovy. Žádáme vás o příchod v 15 minutových intervalech, tj. ve čtvrt, půl, třičtvrtě a celou hodinu. První test bude proveden v 6:30 a poslední v 8:15 h. V případě pozdního příchodu bez předchozí domluvy (pouze ve výjimečných případech) nebude umožněno provedení testu a vstup do školky. Pokud je výsledek testu nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.

Z testování jsou vyjmuty děti, u kterých neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Rodiče tuto skutečnost doloží potvrzením od lékaře nebo zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě. Dále nemusí test podstoupit dítě, které má negativní výsledek antigenního nebo PCR testu provedeného ve zdravotnickém zařízení, který není starší než 48 h. Rodiče tuto skutečnost doloží potvrzením z laboratoře, například formou SMS zprávy.

V případě pozitivního výsledku antigenního testu dítěte, obdrží zákonný zástupce od školy potvrzení o pozitivním testování. Zákonný zástupce je povinen kontaktovat praktického lékaře pro děti a dorost pro indikaci PCR testu. V případě negativního výsledku PCR testu doloží zákonný zástupce tuto skutečnost potvrzením z laboratoře (např. formou SMS) a dítě se může vrátit k docházce do školky. V případě pozitivního výsledku PCR testu je zákonný zástupce povinen o této skutečnosti informovat školu, která kontaktuje krajskou hygienickou stanici a postupuje dle pokynů KHS.

S sebou do školky
Dejte, prosím, dětem batoh, ve kterém si přinesou náhradní oblečení, sportovní oblečení na pobyt venku a pro případ nákazy 2 chirurgické roušky, které zůstanou ve skříňce.

 Testujeme testy Singclean, leták naleznete zde:  testovani-letak-singclean.pdf (edu.cz)

Podrobnější informace v příloze č.3 - 2021 Školního řádu, GDPR_info_povinnost_covid_rodiče_MŠ_Chodská 5:  https://www.mschodska5.cz/dokumenty 

07.04.2021 16:03

Nadcházející akce

Oslava Dne dětí
Datum: 02.06.2021
V rámci oslavy dne dětí proběhne na školní zahradě sportovní dopoledne. Děti se mohou těšit na zábavné hry a soutěže a také na skákací hrad. Upozorňujeme rodiče, že v případě nepříznivé epidemiologické situace akce neproběhne.

Školní výlet - Lamacentrum
Datum: 03.06.2021
Ve čtvrtek 3. 6. se uskuteční školní výlet do Lamacentra v Brně, bližší informace vám poskytneme před konáním výletu. Upozorňujeme rodiče, že v případě nepříznivé epidemiologické situace akce neproběhne. V případě nepříznivého počasí bude školní výlet přesunut na jiný termín.

Ekoprogram Jezírko
Datum: 10.06.2021
Ve středu 10. 6. se uskuteční program v Ekocentru v Soběšicích - Jezírko. Akce je pouze pro předškoláky. Děti ráno přivádějte do školky nejpozději do 7:30. Do školky se děti vrátí na oběd. Děti budou mít na sobě sportovní oblečení a dostatečně velký batoh (každé dítě si mimo níže uvedené věci ponese s sebou ze školky svačinu a přezůvky), ve kterém budou mít sbalené tyto věci: pláštěnku, chirurgickou roušku! (pojedeme MHD), papírové kapesníky, náhradní spodní oblečení, uzavíratelnou láhev s pitím.

Pasování předškoláků
Datum: 16.06.2021
Ve středu 16. 6. se v odpoledních hodinách na školní zahradě uskuteční tradiční pasování předškoláků. V naváznosti na epidemiologickou situaci se akce budou moci zůčastnit buď pouze předškoláci a jejich rodiny, nebo všechny děti ze školky. O tomto i o dalších podrobnějších informacích vás budeme informovat před konáním akce. Upozorňujeme rodiče, že v případě nepříznivé epidemiologické situace se akce neuskuteční. V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta na jiný termín.

Focení
Datum: 08.06.2021
V úterý 8. 6. bude od 9 hodin probíhat ve školce focení. Fotit se budou celé třídy a poté každé dítě samostatný portrét. Prosíme rodiče, aby dětem na tento den dali pěkné oblečení.

Zobrazit vše


Emailing