Testování a podmínky nástupu dětí do MŠ

Vážení rodiče,

pokud budete mít zájem o docházku svého dítěte do MŠ, věnujte, prosím, pozornost těmto informacím.

Testování
Ráno po příchodu bude dítěti změřena teplota a po dezinfekci rukou předán doprovázející osobě test. Testování dětí bude probíhat neinvazivními antigenními testy 2x týdně - v pondělí a ve čtvrtek před budovou školy. Při nástupu v jiný den bude dítě otestováno v první den jeho přítomnosti a dále dle harmonogramu testování s ostatními (např. Testovacími dny jsou pondělí a čtvrtek. Dítě bude chybět v pondělí a úterý. Ve středu bezprostředně po příchodu bude proveden test. Ve čtvrtek se zúčastní testování společně s ostatními dle harmonogramu). Prosíme o dodržování rozestupů 2 metry. Vstup do areálu MŠ bude možný pouze s ochranou dýchacích cest respirátorem, v případě dětí chirurgickou rouškou. Testování bude probíhat samoodběrem prostřednictím doprovázející osoby. Návod k provedení a vyhodnocení testu vám zašleme na vaši e-mailovou adresu, prosíme o jeho pečlivé prostudování. Vyhodnocení testu trvá 15 minut, proto, prosím, počítejte s časovou prodlevou 15-20 minut - doprovod musí být s dítětem přítomen po celou dobu testování, tj. do předání výsledku testu učitelce, až poté bude umožněn vstup dítěti do budovy. Žádáme vás o příchod v 15 minutových intervalech, tj. ve čtvrt, půl, třičtvrtě a celou hodinu. První test bude proveden v 6:30 a poslední v 8:15 h. V případě pozdního příchodu bez předchozí domluvy (pouze ve výjimečných případech) nebude umožněno provedení testu a vstup do školky. Pokud je výsledek testu nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.

Z testování jsou vyjmuty děti, u kterých neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Rodiče tuto skutečnost doloží potvrzením od lékaře nebo zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě. Dále nemusí test podstoupit dítě, které má negativní výsledek antigenního nebo PCR testu provedeného ve zdravotnickém zařízení, který není starší než 48 h. Rodiče tuto skutečnost doloží potvrzením z laboratoře, například formou SMS zprávy.

V případě pozitivního výsledku antigenního testu dítěte, obdrží zákonný zástupce od školy potvrzení o pozitivním testování. Zákonný zástupce je povinen kontaktovat praktického lékaře pro děti a dorost pro indikaci PCR testu. V případě negativního výsledku PCR testu doloží zákonný zástupce tuto skutečnost potvrzením z laboratoře (např. formou SMS) a dítě se může vrátit k docházce do školky. V případě pozitivního výsledku PCR testu je zákonný zástupce povinen o této skutečnosti informovat školu, která kontaktuje krajskou hygienickou stanici a postupuje dle pokynů KHS.

S sebou do školky
Dejte, prosím, dětem batoh, ve kterém si přinesou náhradní oblečení, sportovní oblečení na pobyt venku a pro případ nákazy 2 chirurgické roušky, které zůstanou ve skříňce.

 Testujeme testy Singclean, leták naleznete zde:  testovani-letak-singclean.pdf (edu.cz)

Podrobnější informace v příloze č.3 - 2021 Školního řádu, GDPR_info_povinnost_covid_rodiče_MŠ_Chodská 5:  https://www.mschodska5.cz/dokumenty 

07.04.2021 16:03

Nadcházející akce

Divadlo "Zvířátka a loupežníci"
Datum: 22.09.2021
Ve středu 22. 9. k nám do školky zavítá divadlo s pohádkou "Zvířátka a loupežníci". Budou zvířátka statečná a jak to dopadne s loupežníky? To se již brzy dozvíme! Upozorňujeme rodiče, že v případě zhoršení epidemiologické situace a zpřísnění vládních opatření akce neproběhne.

Dýňování
Datum: 30.09.2021
Srdečně zveme rodiče a děti na tradiční dýňování, které proběhne 30. 9. 2021 od 15 hodin před budovou školky. Přijďte si k nám vytvořit lampičku z dýně a společně ozdobit a rozzářit vchod do školky. Prosíme rodiče, aby si donesli vlastní dýni a nástroje na vydlabání dýně. Těšíme se na setkání s vámi! Upozorňujeme rodiče, že v případě zhoršení epidemiologické situace a zpřísnění vládních opatření akce neproběhne.

Zobrazit vše


Emailing