Pověření k testování doprovázející osobě

Vážení rodiče,

pokud dítě přivede v den testování do školky jiná osoba, než zákonný zástupce (tudíž bude tato osoba dítě i testovat), je třeba, aby zákonný zástupce tuto dospělou osobu písemně pověřil a pověřená osoba,aby s provedením testu dítěti souhlasila (např. pokud dítě v den testování přivede babička, musí zákonný zástupce vyplnit prohlášení, v němž babičku pověří k testování svého dítěte a babička musí taktéž písemně vyjádřit souhlas, že bude dítě testovat). Formulář k tomuto pověření naleznete na našich webových stránkách v sekci "Úřední deska" -> "Formuláře" -> "Pověření k testování" nebo po rozkliknutí tohoto odkazu:

https://www.mschodska5.cz/files/formulare/Pov%C4%9B%C5%99en%C3%AD%20k%20testov%C3%A1n%C3%AD.pdf

Děkujeme vám za spolupráci v této nelehké situaci!

11.04.2021 20:10

Nadcházející akceEmailing