Školné za měsíc březen a duben

Informace ke stanovení výše školného

Za měsíc březen 2021 jsou z důvodu přerušení provozu MŠ všechny děti osvobozeny od úhrady školného.

Dětem ve věku od 3-5 let, které navštěvují MŠ na základě mimořádného opatření MzD vydaného 6.dubna 2021 Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN , je stanoveno školné za měsíc duben 2021 ve výši 380 Kč.

viz. Příloha č.2,3 - Školné březen, duben 2021  https://www.mschodska5.cz/dokumenty

13.04.2021 16:05

Nadcházející akceEmailing