Školné za květen

Výše školného za měsíc květen:

  • Dětem ve věku od 3-5 let, které navštěvují MŠ na základě mimořádného opatření MzD vydaného 6.dubna 2021 Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN , je stanoveno školné za měsíc květen 2021 ve výši 510,- Kč.
  • Ostatní děti ve věku od 3-5 let mají stanoveno školné za měsíc květen ve výši 380,- Kč.

 

viz. Příloha č.4 - Školné květen 2021  https://www.mschodska5.cz/dokumenty

11.05.2021 11:40

Nadcházející akceEmailing