Karanténa třídy Koťátek

Vážení rodiče,

vzhledem k výskytu onemocnění Covid-19 ve třídě koťátek, byla krajskou hygienickou stanicí nařízena karanténa dětem z této třídy, které byly v pondělí 15. 11. a v úterý 16. 11.  v mateřské škole a tudíž v rizikovém kontaktu s nakaženou osobou. Níže Vám postupujeme informace od krajské hygienické stanice. Rodiče mají povinnost se těmito informacemi řídit:

 

Karanténní opatření stanovené ve smyslu §2 odst.7 z.č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví, se nařizují v minimální délce 7 dní od data posledního kontaktu s
pozitivně testovanou osobou.
Karanténní opatření zahrnují:
domácí karanténu minimálně po dobu 7 dnů, tedy do 23. 11. 2021 včetně (dle data
posledního kontaktu) a  vyšetření RT-PCR test
na přítomnost viru SARS-CoV-2 v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s
pozitivně testovanou osobou.
Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek RT-PCR
z odběru bude negativní, karanténa končí po uplynutí 7. dne (včetně)
od posledního kontaktu s pozitivně
testovanou osobou.
V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu karanténní doby
(5-7 den) se karanténní
opatření ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně
testovanou osobou.
Po zadání kontaktu ( žáka nebo pedagoga) do databáze karantén, je na poskytnuté
telefonní číslo odeslána automatická sms s odkazem na sebetrasující
formulář. Po jeho
řádném vyplnění je dotyčnému automaticky vygenerována e-žádánka na PCR test.
Dle nabídky různých odběrových míst lze absolvovat odběr výtěrem z nosu, z krku,
vyplivnutím slin do zkumavky či výtěrem pod jazykem. Odběrové místo, kde
si vytvoříte rezervaci,  a způsob odběru si volíte sami. Na způsobu odběru se
domlouvejte vždy na samotném odběrovém místě.
§2 odst.7 z.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví nepřipouští možnost volby a
individuálního rozhodování u koho test provést a u koho nikoli.

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci bez návštěv osob, které nebydlí ve
společné domácnosti. Není možné odcházet na mimoškolní aktivity apod.
Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací
obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře
a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné
klinické příznaky
(přetrvávající vysoké horečky, ztížené dýchání apod.), je nutné
kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře
např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat informaci o probíhající karanténě.


Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s danou pozitivní osobou,
netýká se rodinných příslušníků. Ti se považují za „kontakty kontaktů“ a pouze v
případě pozitivního RT-
PCR testování  by byla činěna další opatření i u nich.


Karanténa se nenařizuje ani osobám, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 s
tím, že u očkování uplynulo od
aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu
údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace první
dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dnů, a
očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. V případě výskytu příznaků
onemocnění COVID-19 v následujících 14 dnech od posledního úzkého kontaktu s
pozitivně testovanou osobou se nařídí podstoupit RT-PCR test na přítomnost viru
SARS-CoV-2 a osobám s pozitivním výsledkem tohoto testu se nařídí izolace.

19.11.2021 09:44

Nadcházející akce

Divadlo O Červené Karkulce
Datum: 15.09.2022
Ve čtvrtek 15. 9. dopoledne k nám do školky přijede divadlo s pohádkou O Červené Karkulce. A my už se moc těšíme na milé setkání s pohádkou :).

Zobrazit vše


Emailing