Nabídka seminářů pro rodiče předškolních a mladších školních dětí

                                                 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817

 

Město Brno spolu s mateřskými a základními školami podporuje školní úspěšnost dětí při přechodu do základního vzdělávání.

V rámci projektu MAP Brno II se pod záštitou 1. náměstka primátorky města Brna Mgr. Petra Hladíka

a radního města Brna pro oblast školství Mgr. Jaroslava Suchého

konají vzdělávací semináře pro rodiče, které povedou odbornice na danou problematiku.

 

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO A MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU - nabízené semináře:

Výchovné střípky pro rodiče tentokrát neklidných dětí                             11. 1. 2022

Úskalí vstupu dítěte do základní školy                                                     20. 1. 2022

Matematická pregramotnost                                                                     24. 1. 2022

Čtenářská pregramotnost                                                                         10. 2. 2022

Výchovné střípky aneb doporučení pro rodiče úzkostnějších dětí            15. 2. 2022

Rozvoj smyslového vnímání                                                                      28. 2. 2022

Školní zralost                                                                                               1. 3. 2022

Výchovné vedení předškoláka k úspěšné adaptaci                                   15. 3. 2022

 

 

Semináře proběhnou ONLINE v prostředí Microsoft Teams vždy od 17 do 19 h a jsou bezplatné.

Odkaz na připojení jsou přihlášeným účastníkům rozesílány nejpozději 3 dny před realizací.

 

Registrace: map2.brno.cz, sekce „HOST“

 

V případě dotazů pište na e-mail: map2brno@gmail.com.

           

 Srdečně zveme všechny rodiče!                       

 

 

 

 

22.11.2021 15:05

Nadcházející akce

Divadlo "Vánočníček"
Datum: 14.12.2021
Vánoce se rychle blíží a k nám do školky přijíždí divadlo s pohádkou "Vánočníček". Co se stalo s čertem Hudrabou a jak to vlastně bylo s narozením Ježíška se dozvíme v úterý 14. prosince. Upozorňujeme rodiče, že v případě zhoršení epidemiologické situace a zpřísnění vládních opatření akce neproběhne.

Mikulášská nadílka
Datum: 06.12.2021
V pondělí 6. 12. k nám do školky zavítá vzácná návštěva - Mikuláš s andělem a čertem. Pro všechny hodné děti mají už jistě přichystaný malý dáreček. Upozorňujeme rodiče, že v případě zhoršení epidemiologické situace a zpřísnění vládních opatření akce neproběhne.

Zobrazit vše


Emailing