Prázdninový provoz 2022

Vážení rodiče,

naše mateřská škola bude zajišťovat prázdninový provoz od 1.7. do15.7.2022.

Výše školného v měsící červenci činí 240,-Kč.

Žádáme rodiče dětí navštěvujících naši MŠ o nahlášení zájmu o docházku svého dítěte paní učitelce ve třídě nejpozději do 15.4.2022.

 

Informace pro rodiče dětí z jiných mateřských škol:

Zákonní zástupci dítěte z jiných mateřských škol zřizovaných městkou částí Brno - Královo Pole mohou přihlášky na prázdninový provoz do naší MŠ podat prostřednictvím emailu ms.chodska5@seznam.cz v termínu od 20.4.2022  nejpozději do 30.4.2022. Tiskopis žádosti je k dispozici na našich webových stránkách  https://www.mschodska5.cz/formulare

Prosíme zájemce o prázdninovou docházku dítěte o dodržení těchto termínů z důvodu prioritního zjištění zájmu docházky dětí z kmenové MŠ.

Informace zřizovatele:

Prázdninový provoz v mateřských školách v Brně-Králově Poli v roce 2022

Rada MČ Brno-Královo Pole na 70. schůzi dne 16.3.2022 na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v znění pozdějších předpisů, schválila omezení a přerušení provozu v mateřských školách v Brně-Králově Poli v období od 1.7. do 30.8.2022. V průběhu prázdnin budou mateřské školy otevřeny takto: 

1.7.-8.7.2022                   Mateřská škola, Brno, Dobrovského 66

1.7.-15.7.2022                 Mateřská škola, Brno, Chodská 5

                                        Mateřská škola, Brno, Purkyňova 21

18.7.-29.7.2022               Mateřská škola, Brno, Božetěchova 65

                                         Mateřská škola, Brno, Chodská 15                                                                                  

1.8.- 12.8.2022                Mateřská škola, Brno, Herčíkova 21 

15.8.-24.8.2022               Mateřská škola Rozárka, Brno, Herčíkova 12

                                        ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14                     

25.8.-31.8.2022               MŠ uzavřeny – příprava na zahájení školního roku

 

V průběhu letních prázdnin bude otevřeno 8 z 10 mateřských škol. Poslední srpnové pracovní dny (od 25.8. do 31.8.2022) budou všechny školy uzavřeny, protože se připravují na zahájení nového školního roku. V MŠ Bulharská 62 a MŠ Vackova proběhne během letních prázdnin rekonstrukce.

 

 

 

25.03.2022 10:18

Nadcházející akce

Divadlo O Červené Karkulce
Datum: 15.09.2022
Ve čtvrtek 15. 9. dopoledne k nám do školky přijede divadlo s pohádkou O Červené Karkulce. A my už se moc těšíme na milé setkání s pohádkou :).

Zobrazit vše


Emailing