Webináře pro rodiče

 Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III

CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023117

Vážení rodiče,

Odbor školství a mládeže Magistrátu města Brna Vás srdečně zve na webináře realizované v rámci projektu MAP III

pod záštitou náměstka primátorky města Brna Mgr. Jaroslava Suchého a radní pro školství JUDr. Ireny Matonohové.

Webináře jsou vedeny zkušenými a kvalitními lektorkami.

Školní připravenost

Lektor:             Mgr. Jiřina Bednářová

Termín:           14. února 2023 od 17:00 do 19:00 hod.

                       7. března 2023 od 17:00 do 19:00 hod. 

Platforma:       MICROSOFT TEAMS

Účastníci:        rodiče budoucích prvňáčků

Registrace:       na webovém rozhraní map3.brno.cz přes přístup „HOST“ (přístup bez hesla)

Anotace: Aby škola byla místem, kam se těšíme, aneb Školní zralost a připravenost

Zahájení školní docházky je mimořádnou událostí v životě dítěte a jeho rodiny, je završením dosavadního vývoje a vstupem do nové životní etapy. Budeme hovořit o tom, jak pomoci dítěti dobře zvládnout novou životní roli, aby se škola stala místem radostného poznávání. Součástí webináře bude i to, jak podpořit úspěšné osvojování základních školních dovedností.

Dotkneme se předpokladů pro čtení, psaní, počítání. Budeme se zabývat podporou jejich rozvoje i zjišťováním, zda je dítě na tyto školní dovednosti připravené ve všech oblastech, kterými jsou:

 • grafomotorika, vizuomotorika,
 • řeč,
 • sluchové vnímání,
 • zrakové vnímání,
 • vnímání prostoru,
 • vnímání času,
 • základní matematické představy.

Nedílnou součástí setkání budou odpovědi na dotazy rodičů a diskuze.

Talentované a nadané dítě v 1. třídě

Lektor:             PhDr. Miloslava Svobodová

Termín:           20. března 2023 od 17:00 do 19:00 hod.

Platforma:       MICROSOFT TEAMS

Účastníci:        rodiče budoucích prvňáčků

Registrace:     na webovém rozhraní map3.brno.cz přes přístup „HOST“ (přístup bez hesla)

Anotace: Charakteristika nadaných dětí. Možnosti vyhledávání a identifikování nadaných děti - jak poznáme nadané dítě. Nerovnoměrnost vývoje dětí. Spolupráce škol a poraden při nominaci a identifikaci nadaných. Formy podpory nadání dětí a žáků - stimulace a vzdělávání, co může škola pro dítě v rámci vzdělávání udělat, jaká podpora plyne pro nadané ze současných právních norem. Podpora rozvoje nadání v předškolním a školním vzdělávání. Aktivity pro nadané děti.

Školní připravenost

Lektor:            Mgr. Lenka Bínová

Termín:           27. března 2023 od 17:00 do 19:00 hod.

Platforma:       MICROSOFT TEAMS

Účastníci:        rodiče budoucích prvňáčků

Registrace:     na webovém rozhraní map3.brno.cz přes přístup „HOST“ (přístup bez hesla)

Anotace: Ve školce mi bylo fajn, ale budu školákem – Jak nejlépe své dítě připravit na přechod do ZŠ:

Neučme dítě číst a psát, ale dopřejme mu samostatnost a sebevědomí.

Jak mohu jako rodič pomoci svému dítěti k úspěšnému nástupu do ZŠ.

Jaké chování mohu od svého dítěte na počátku docházky do ZŠ očekávat.

Nástup do ZŠ je jako nástup do nového zaměstnání – mnoho změn, vše nové – dopřejme sobě i dítěti čas, nechtějme vše hned.

Kdy zvažovat možnost odkladu školní docházky.

Na jaké úrovni by mělo dítě být v jednotlivých oblastech, aby nebyla první třída zatěžkávací zkouškou pro něho samotného, ale i pro rodiče.

Jaké úkoly, hry a cvičení může rodič s dítětem doma společně uplatnit, aby rozšířil jeho schopnosti a dovednosti potřebné pro úspěšné zvládnutí požadavků 1. třídy.

 Seminář (beseda) je určen pro všechny rodiče, kteří mají doma budoucího prvňáka nebo dítě s odloženou školní docházkou. Cílem semináře je poskytnout rodičům informace z oblasti následujících témat:

 • Schopnosti předškoláka před nástupem do školy
 • Náprava nedostatků v rozvoji dítěte
 • Požadavky na dovednosti a um prvňáčka na začátku školní docházky
 • Sociální a pracovní integrace

Cílem je rozvinout interaktivní diskusi, při které mohou rodiče diskutovat s odborníkem, který jim zodpoví dotazy ohledně předškolní zralosti dětí a poskytne jim informace, jak s dětmi doma pracovat.

 

26.01.2023 14:55

Nadcházející akce

Adventní zastavení
Datum: 01.12.2023
Se začátkem adventní doby nás tradičně čekají 4 adventní zastavení a naladíme se tak na blížící se Vánoce. Společně se sejdeme v tělocvičně, kde si budeme povídat o tom, co to vlastně je adventní doba, seznámíme se s vánočními tradicemi, budeme postupně zapalovat svíčky na adventním věnci a zpívat koledy.

Mikulášská nadílka
Datum: 05.12.2023
V úterý 5. 12. k nám do školky zavítá vzácná návštěva - Mikuláš s andělem a čertem a pro všechny děti mají jistě přichystaný malý dáreček. A my se těšíme na setkání s nimi.

Vánoční divadelní představení
Datum: 06.12.2023
Ve středu 6. 12. k nám do školky přijede loutkové divadlo, ve kterém se dozvíme, jak se v dalekém Betlémě narodil Ježíšek.

Vystoupení dětí ze Sportíku na Zelném trhu
Datum: 07.12.2023
Ve čtvrtek 7.12. 2023 v 15:00 hod. srdečně všechny zveme na vystoupení dětí ze Sportíku, které se bude konat na Zelném trhu v rámci Adventu na Zelňáku. Těšíme se na setkání a jménem dětí děkujeme za Vaši podporu.

Vánoční besídka s rozsvícením stromečku
Datum: 12.12.2023
Srdečně zveme všechny rodiče, prarodiče a sourozence na vánoční besídku s rozsvícením stromečku. Akce proběhne v úterý 12. 12. od 15:30 hodin na školní zahradě. Těšit se můžete na společné vystoupení dětí, rozsvícení stromečku na školní zahradě a příjemnou vánoční atmosféru, kterou jistě podpoří i připravené občerstvení (pokud máte možnost, budeme moc rádi, když toto občerstvení doplníte i o vaše kousky vánočního cukroví). Těšíme se na setkání a příjemně strávený čas.

1. adventní zastavení
Datum: 01.12.2023
V pátek 1. 12. nás s dětmi čeká 1. adventní zastavení. Díky příběhu o dětech Edík a Edinka se seznámíme s tradicí zdobení adventního věnce, zazpíváme si vánoční koledy a zapálíme první adventní svíčku na adventním věnci. A také objevíme starý předmět ze školní půdy.

2. adventní zastavení
Datum: 08.12.2023
V pátek 8. 12. nás čeká 2. adventní zastavení, kde nám děti Edík a Edinka povypráví příběh o Mikulášovi, proč k nám chodí na návštěvu a něco o pečení cukroví. Společně objevíme další předmět ze školní půdy, zazpíváme si vánoční koledy a zapálíme druhou adventní svíčku.

Štědrý den ve školce a 3. adventní zastavení
Datum: 14.12.2023
Ve čtvrtek 14. 12. nás ve školce čeká krásný slavnostní den - oslavíme ve školce Vánoce. Sejdeme se na třetím adventním zastavení a poté nás bude čekat den plný vánočních zvyků, cukroví, dárečků a sváteční atmosféry. A chybět nebude ani tradiční slavnostní oběd. Prosíme rodiče, aby děti v tento den přišly do školky svátečně oblečené.

4. adventní zastavení
Datum: 20.12.2023
Ve středu 20. 12. se společně s dětmi sejdeme u posledního 4. adventní zastavení a zapálíme čtvrtou adventní svíčku. I tentokrát nám školní půda něco odhalí a zakončíme vánoční příběh dětí Edíka a Edinky, kteří nás po celá adventní zastavení provázejí.

Zobrazit vše


Emailing