Náš tým

Mgr. Monika Malcánková

vzdělání pro svou práci získala na SPgŠ v Kroměříži a následně také absolvováním magisterského oboru Učitelství pro mateřské školy na UP v Olomouci.

V rámci dalšího vzdělávání získala odbornost v řadě kurzů a seminářů zaměřených na vedení školy, zpracování ŠVP, evaluaci, na úspěšnou komunikaci s dětmi, seminář na práci s dětmi v rámci edukativně stimulačních skupin a grafomotoriky. Pro rozšíření svého osobního i profesního rozvoje absolvovala např. kurz Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování I a II, výcvik kouče, kurz Logopedického preventisty, Edukativní rodičovské terapie, seminář Emočního koučování dětí, Základů Hejného metody v předmatematické výchově a Diagnostiky školní připravenosti.

Je členkou pracovní skupiny pro matematickou (pre)gramotost v rámci projektu MAP II Magistrátu města Brna.

Svoje zkušenosti z dlouholeté praxe dále předává v rámci vedení workshopu pro pedagogické pracovníky zaměřeného na pomůcky pro matematickou pregramotnost.

Předškolní období dítěte považuje za velmi důležité. Děti předškolního věku jsou bezprostřední, plné zvídavosti, otevřenosti všemu novému. V tomto období se utváří osobnost dítěte a je potřebné vytvořit každému dítěti podmínky maximálně rozvíjející jeho potenciál. Vzdělávání a rozvoj dětí hravým způsobem prostřednictvím prožitku a radosti z vlastního úspěchu a současné budování jejich zdravého sebevědomí za podpory silných stránek každého z nich považuje v praxi současného předškolního vzdělávání za jednu z priorit.

Mgr. Eliška Navrátilová

Veronika Ševčíková

Kateřina Staškovičová

Bc. Pavla Bednářová

Nadcházející akceEmailing