Klub rodičů

KLUB RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE CHODSKÁ 5, BRNO, z. s.

 Adresa: Klub rodičů při Mateřské škole Chodská 5, Brno, z. s.

            Chodská 491/5, 602 00 Brno

            IČ 22708171

            Č.ú.: 255498939/0300

 

Výbor KR :

Předsedkyně: Monika Švaříčková, tř. Koťátek

Místopředsedkyně: Martina Gubenšeková, tř. Štěňátek

Pokladník: Lucie Zemanová, tř. Koťátek

Členský příspěvek pro šk.rok 2019/2020 schválený valnou hromadou dne 16.9.2019 splatný do 31.10. 2019

                                                  1 300,- Kč 

Číslo účtu KLUBU RODIČŮ: 255498939/ 0300

K platbě, prosím, uveďte variabilní symbol stejný, jako uvádíte při platbě stravného a školného a do zprávy pro příjemce uveďte jméno vašeho dítěte.

                                                                                                                                                     

 

Návrh na čerpání finančních prostředků z fondu Klubu rodičů pro šk. rok 2019/2020

 

Zůstatek z předchozích let...................................................15 376,-

Předpokládané příspěvky pro šk.rok 2018/2019....................128 700,-

Celkem:..........................................................................144 076,-

 

Akce školy:                                                                              cca                                                           

Divadla v MŠ, koncerty, slavnosti.......................................... 53 000,-

Divadlo Radost + doprava..................................................... 8 000,-

Skákací hrad....................................................................... 3 000,-

Ekocentrum- předškoláci....................................................... 3 300,-

Planetárium- předškoláci ...................................................... 2 310,-

Školní výlet........................................................................ 17 000,-

                                                                                             86 610,-

 

Ostatní:

Knihy pro předškoláky ........................................................... 3 800,-

Dárky k Vánocům .................................................................. 7 000,-

Den dětí ............................................................................... 3 000,-

Fotky tříd............................................................................... 4 300,-

Fotky ke dni matek.................................................................. 8 000,-

Odměny pro děti (karneval, olympiáda, Vánoce-penízky).............. 2 000,-

                                                                                              28 100,-

 

Podpora mateřské školy:

Hračky do MŠ pod vánoční stromeček (100 dětí x 160 Kč/ 1 třída 4 000 Kč)...................................................................................... 16 000,-

Celkem:............................................................................. 130 710,-

 

                                                                                                        

KLUB RODIČŮ - vyúčtování školního roku 2018/2019

 

VÝDAJE

 

pokladna

banka

celkem

divadlo, hudební vystoupení

50 649

0

50 649

dárky

11 246

 4 199

15 445

předškoláci

6 485

2 500

8 985

výlet

8 900

10 928

19 828

fotky

12 650

12 650

doprava Radost

0

1 573

1 573

skákací hrad

3 000

 0

3 000

provozní náklady

 

přeplatky příspěvků

0

 

0

 0

 

0

0

 

0

poplatky banka

0

822

822

hračky 

8 299

5 312

13 611

 

101 229

25 334

126 563

 

  

PŘÍJMY

Zůstatek 2017/2018 ................................................ 10 734,12 Kč

 

 

pokladna

banka

celkem

dar

0

 

0

členské příspěvky

 

 

1 300

 

 

129 900

 

 

131 200

 

 

přeplatky

 

 

0

připsané úroky

 

5,12

5,12

 

1 300

129 905,1

131 205,12

 

 

Finanční prostředky celkem..................................... 141 939,24

Z toho členské příspěvky + dary celkem.................... 131 200,00                                                                   V Brně dne 10. 9. 2019

Nadcházející akceEmailing