Klub rodičů

KLUB RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE CHODSKÁ 5, BRNO, z. s.

Klub rodičů je založen za účelem podpory a rozvoje Mateřské školy Chodská 5, Brno, příspěvkové organizace. Hlavním cílem je

sdružovat rodiče dětí a přátele mateřské školy, pomáhat a přispívat svou činností i materiálními a finančními prostředky

potřebám mateřské školy.

Cíl Klubu rodičů je realizován zejména tím, že Klub rodičů:

a) poskytuje příspěvky na kulturní školní a mimoškolní aktivity školy,

b) poskytuje pomoc při organizaci sportovních a kulturních akcí,

c) podporuje materiální vybavení školy,

d) organizuje dobrovolnou výpomoc při údržbě školy, zahrady.

 

 Adresa: Klub rodičů při Mateřské škole Chodská 5, Brno, z. s.

            Chodská 491/5, 602 00 Brno

            IČ 22708171

            Č.ú.: 255498939/0300

Dokumenty KR jsou k dispozici na nástěnce vedle ředitelny.

Výbor KR :

Předsedkyně: Zuzana Rylichová, tř. Koťátek

Místopředsedkyně: Petra Koplíková, tř. Koťátek

Pokladník: Markéta Kohoutková, tř. Koťátek

Členský příspěvek pro šk.rok 2021/2022 schválený valnou hromadou dne 16.9.2021 splatný do 20.10. 2021

                                                  1 400,- Kč 

Číslo účtu KLUBU RODIČŮ: 255498939/ 0300

K platbě, prosím, uveďte variabilní symbol stejný, jako uvádíte při platbě stravného a školného a

do zprávy pro příjemce uveďte jméno vašeho dítěte.

KLUB RODIČŮ - vyúčtování školního roku 2020/2021          
  výdaje                
  pokladna Kč banka Kč celkem Kč            
divadlo, hud. vystoupení 21975 6000 27975            
dárky 801 24148 24949            
předškoláci 6350 19964,32 26314,32            
výlet 7315 0 7315            
fotky 10635 0 10635            
doprava výlet 0 4544,76 4544,76            
skákací hrad 0 2000 2000            
provozní náklady 0 0 0            
přeplatky/vratky příspěvků 1300 0 1300            
poplatky banka   856 856            
hračky, odměny, různé 1966 0 1966            
Výdaje celkem

50342

57513,08

107855,08

           
                   
 
příjmy
               
  pokladna Kč banka Kč celkem Kč            
Dar  0   0            
členské příspěvky 3500 97300 100800            
                   
vratka chybný účet   2655 2655            
přeplatky   0 0            
připsané úroky   3,06 3,06            
příjmy celkem 3500 99958,06 103458,06            
                   
příjmy 103458,06              
výdaje 107855,08              
Celkové vyúčtování -4397,02              
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                 
                 
                   
                   
                   
                   
                   

                                                                                                                                                     

 

 

Nadcházející akceEmailing