Vize MŠ

Naše mateřská škola, její zaměření a celá filozofie vychází ze symbolu M.O.S.T.u, jako bezpečné a smysluplné cesty k vědění, seberozvoji a poznání, jako jistý přechod do světa různorodých sociálních vztahů, samostatnosti a sebedůvěry sám v sebe.

M.O.S.T. … na kterém se utváří a budují zásadní a důležité základy osobnosti dítěte, jeho kompetence

                    potřebné pro úspěšné celoživotní vzdělávání.

M.O.S.T. … přemosťující hravé poznávání do reálného života.

M.O.S.T. … propojující aktivní prožitek se skutečným životem.

M.O.S.T. … postavený na 4 pilířích:

  • Přátelství a spolupráce
  • Přijetí a respekt
  • Připravenost a kompetence
  • Pravidla a bezpečné prostředí

Pevnost a stabilita mostu je dána jeho stavebními kameny:

M.– Multisenzoriální přístup – vnímáme a učíme se více smysly najednou. Všechny naše smysly jsou důležité a ukazují nám poznávání z různých úhlů pohledu. Není jen jedna cesta. Vědomé vnímání (zapojení) více smyslů obohacuje dětský prožitek při objevování a poznávání, podporuje tvořivost a fantazii.

O. – Otevřenost – nápadům, pocitům, myšlenkám, názorům, nebát se vyjádřit vlastní pocit, jedinečný pohled. Otevřenost podporující kreativitu a jedinečnost každého z nás. Otevřenost k podporující zpětné vazbě, která se může stát motivací a hnacím motorem pro další poznávání světa.

S. – Sounáležitost - podepřená spoluprací rodiny a školy. Pocit sounáležitosti znamená být součástí vztahů (zájem o dítě), být schopný (užitečnost dítěte, pomoci mu zažívat úspěch), být důležitý (mít odpovědnost, vliv, možnost volby) a mít odvahu být nedokonalý (přijetí odlišností, jinakostí).

T. – Tvořivost – v hledání cest, řešení problémů, získávání více pohledů na věc, podporující kritické myšlení a zvídavost, badatelství a kreativitu, schopnost využívat získaných zkušeností, využívání strategií.

„Až jednou půjdeš přes most života, který tě vede z dětství do dospělosti - nespěchej.“

John Lennon

Nadcházející akce

Návštěva divadla Radost
Datum: 07.05.2024
V úterý 7. května vyrazíme společně autobusem do divadla Radost, kde nás čeká představení Kolíbá se velryba. Sraz ve školce nejpozději do 7:45 hodin, do školky se děti vrátí na oběd. Děti si s sebou nic neberou. Prosíme rodiče, aby dali dětem na sebe pěkné oblečení (kluci např. rifle a pěkné tričko nebo košili, holčičky sukni nebo šaty).

Slavnostní vyřazování předškoláků v KC Semilasso
Datum: 14.05.2024
V úterý 14. května proběhne v dopoledních hodinách tradiční Slavnostní vyřazování předškoláků v Kulturním centru Semilasso, které pořádá městská část Brno-Královo Pole. Děti se mohou těšit na divadelní pohádku a malé dárečky na rozloučenou.

Oslava Dne dětí
Datum: 30.05.2024
Ve čtvrtek 30. května dopoledne proběhne na školní zahradě oslava svátku všech dětí. Děti se mohou těšit na skákací hrad a hlavně spoustu zábavy.

Vystoupení dětí ke dni matek ve třídě Koťátek a ve třídě Broučků
Datum: 21.05.2024
Srdečně zveme všechny maminky, babičky a ostatní rodinné příslušníky k nám do školky, abychom společně oslavili svátek všech maminek. Děti si připravily cca půlhodinové vystoupení a moc se těší, až vám ho v úterý 21. 5. ukáží ve svých kmenových třídách. V 15:00 hodin proběhne vystoupení dětí ze třídy Broučků a v 15:30 hodin poté vystoupení dětí ze třídy Koťátek. Těšíme se na setkání!

Vystoupení dětí ke dni matek ve třídě Berušek a ve třídě Štěňátek
Datum: 23.05.2024
Srdečně zveme všechny maminky, babičky a ostatní rodinné příslušníky k nám do školky, abychom společně oslavili svátek všech maminek. Děti si připravily cca půlhodinové vystoupení a moc se těší, až vám ho ve čtvrtek 23. 5. ukáží ve svých kmenových třídách. Vystoupení v obou třídách začne v 15:15 hodin. Těšíme se na setkání!

Zobrazit vše


Emailing