Vize MŠ

Naše mateřská škola, její zaměření a celá filozofie vychází ze symbolu M.O.S.T.u, jako bezpečné a smysluplné cesty k vědění, seberozvoji a poznání, jako jistý přechod do světa různorodých sociálních vztahů, samostatnosti a sebedůvěry sám v sebe.

M.O.S.T. … na kterém se utváří a budují zásadní a důležité základy osobnosti dítěte, jeho kompetence

                    potřebné pro úspěšné celoživotní vzdělávání.

M.O.S.T. … přemosťující hravé poznávání do reálného života.

M.O.S.T. … propojující aktivní prožitek se skutečným životem.

M.O.S.T. … postavený na 4 pilířích:

  • Přátelství a spolupráce
  • Přijetí a respekt
  • Připravenost a kompetence
  • Pravidla a bezpečné prostředí

Pevnost a stabilita mostu je dána jeho stavebními kameny:

M.– Multisenzoriální přístup – vnímáme a učíme se více smysly najednou. Všechny naše smysly jsou důležité a ukazují nám poznávání z různých úhlů pohledu. Není jen jedna cesta. Vědomé vnímání (zapojení) více smyslů obohacuje dětský prožitek při objevování a poznávání, podporuje tvořivost a fantazii.

O. – Otevřenost – nápadům, pocitům, myšlenkám, názorům, nebát se vyjádřit vlastní pocit, jedinečný pohled. Otevřenost podporující kreativitu a jedinečnost každého z nás. Otevřenost k podporující zpětné vazbě, která se může stát motivací a hnacím motorem pro další poznávání světa.

S. – Sounáležitost - podepřená spoluprací rodiny a školy. Pocit sounáležitosti znamená být součástí vztahů (zájem o dítě), být schopný (užitečnost dítěte, pomoci mu zažívat úspěch), být důležitý (mít odpovědnost, vliv, možnost volby) a mít odvahu být nedokonalý (přijetí odlišností, jinakostí).

T. – Tvořivost – v hledání cest, řešení problémů, získávání více pohledů na věc, podporující kritické myšlení a zvídavost, badatelství a kreativitu, schopnost využívat získaných zkušeností, využívání strategií.

„Až jednou půjdeš přes most života, který tě vede z dětství do dospělosti - nespěchej.“

John Lennon

Nadcházející akce

Adventní zastavení
Datum: 01.12.2023
Se začátkem adventní doby nás tradičně čekají 4 adventní zastavení a naladíme se tak na blížící se Vánoce. Společně se sejdeme v tělocvičně, kde si budeme povídat o tom, co to vlastně je adventní doba, seznámíme se s vánočními tradicemi, budeme postupně zapalovat svíčky na adventním věnci a zpívat koledy.

Mikulášská nadílka
Datum: 05.12.2023
V úterý 5. 12. k nám do školky zavítá vzácná návštěva - Mikuláš s andělem a čertem a pro všechny děti mají jistě přichystaný malý dáreček. A my se těšíme na setkání s nimi.

Vánoční divadelní představení
Datum: 06.12.2023
Ve středu 6. 12. k nám do školky přijede loutkové divadlo, ve kterém se dozvíme, jak se v dalekém Betlémě narodil Ježíšek.

Vystoupení dětí ze Sportíku na Zelném trhu
Datum: 07.12.2023
Ve čtvrtek 7.12. 2023 v 15:00 hod. srdečně všechny zveme na vystoupení dětí ze Sportíku, které se bude konat na Zelném trhu v rámci Adventu na Zelňáku. Těšíme se na setkání a jménem dětí děkujeme za Vaši podporu.

Vánoční besídka s rozsvícením stromečku
Datum: 12.12.2023
Srdečně zveme všechny rodiče, prarodiče a sourozence na vánoční besídku s rozsvícením stromečku. Akce proběhne v úterý 12. 12. od 15:30 hodin na školní zahradě. Těšit se můžete na společné vystoupení dětí, rozsvícení stromečku na školní zahradě a příjemnou vánoční atmosféru, kterou jistě podpoří i připravené občerstvení (pokud máte možnost, budeme moc rádi, když toto občerstvení doplníte i o vaše kousky vánočního cukroví). Těšíme se na setkání a příjemně strávený čas.

1. adventní zastavení
Datum: 01.12.2023
V pátek 1. 12. nás s dětmi čeká 1. adventní zastavení. Díky příběhu o dětech Edík a Edinka se seznámíme s tradicí zdobení adventního věnce, zazpíváme si vánoční koledy a zapálíme první adventní svíčku na adventním věnci. A také objevíme starý předmět ze školní půdy.

2. adventní zastavení
Datum: 08.12.2023
V pátek 8. 12. nás čeká 2. adventní zastavení, kde nám děti Edík a Edinka povypráví příběh o Mikulášovi, proč k nám chodí na návštěvu a něco o pečení cukroví. Společně objevíme další předmět ze školní půdy, zazpíváme si vánoční koledy a zapálíme druhou adventní svíčku.

Štědrý den ve školce a 3. adventní zastavení
Datum: 14.12.2023
Ve čtvrtek 14. 12. nás ve školce čeká krásný slavnostní den - oslavíme ve školce Vánoce. Sejdeme se na třetím adventním zastavení a poté nás bude čekat den plný vánočních zvyků, cukroví, dárečků a sváteční atmosféry. A chybět nebude ani tradiční slavnostní oběd. Prosíme rodiče, aby děti v tento den přišly do školky svátečně oblečené.

4. adventní zastavení
Datum: 20.12.2023
Ve středu 20. 12. se společně s dětmi sejdeme u posledního 4. adventní zastavení a zapálíme čtvrtou adventní svíčku. I tentokrát nám školní půda něco odhalí a zakončíme vánoční příběh dětí Edíka a Edinky, kteří nás po celá adventní zastavení provázejí.

Zobrazit vše


Emailing