Zápis do MŠ

 

Přijímací řízení do Mateřské školy, Brno, Chodská 5 pro školní rok 2020/2021

 

Přijímací řízení proběhne elektronickým zápisem řízeným Magistrátem města Brna v měsíci květnu.

https://zapisdoms.brno.cz/

 

Vydávání přihlášek:

 

•   od 1.4. do 30.4.2020  na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz

•   od 1.4. do 30.4.2020 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3,

     1. patro, Mgr. Hanáková, dveře č. 104 nebo paní Hofbruckerová, dveře č. 103

•   výdej přihlášek pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu, proběhne v úterý 28.4.2020 v 10-12 hod. v MŠ.

 

Sběr přihlášek

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy : edv6fzy,
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobním podáním do speciální schránky  určené pro přijímací řízení  a to ve dnech 4.5.2020 od 13:00 do 16:00; 5.5.2020 od 10:00 do 12:00 

V tomto případě žádáme všechny zúčastněné, aby dodržovali dvoumetrové rozestupy a neshlukovali se v okolí MŠ. 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Před odevzdáním přihlášky nezapomeňte pečlivě zkontrolovat všechny údaje. Důležité je, aby byl v přihlášce uveden i Váš telefon a e-mail pro další komunikaci.

K přihlášce je nutné doložit následující doklady:

 • 1.Kopie rodného listu.
 • 2. Kopie občanského průkazu zákonného zástupce pro ověření místa trvalého pobytu.
 • 3. Doložení řádného očkování dítěte - nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
  1. - prohlásí, že je dítě řádně očkované (formulář v sekci Dokumenty)
  2. - doloží kopii očkovacího průkazu.

Ředitelka školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem – tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Vedle doložení dokladu o očkování zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy nemusí dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou), pokud doklad nemají, po domluvě s ředitelkou školy předloží ve lhůtě jenž ředitelka školy stanoví své povolení k přechodnému pobytu a vyřídí pro dítě tento doklad na pracovišti Oboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, Brno, Hněvkovského 65.

Má-li ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

 

 

Spádový obvod naší MŠ pro ulice:

Bayerova od ul. Hrnčířská po ul. Kabátníkova, Botanická č. 47 – 69, Hrnčířská č. 2 – 20 Chaloupeckého nám., Chlupova, Chodská č. 1 – 50  (od ul. Šumavská po ul. Tábor), Kabátníkova, Klatovská, Klusáčkova (po hranici městské části), Kounicova sudá č. 46 - 66, Ptašínského, Šelepova 1, Šumavská (po hranici městské části), Tábor sudá č. 42 – 66.

 

Nadcházející akce

Focení
Datum: 12.01.2021
V úterý 12. 1. se v 9 hodin uskuteční focení. Fotit se budou dohromady všechny děti ze školky a poté samostatně POUZE předškoláci. Prosíme rodiče, aby dětem na tento den dali do školky pěkné oblečení. Děkujeme.

Karneval
Datum: 26.01.2021
Pro karanténu ve třídě Broučků se karneval ruší.

Zobrazit vše


Emailing