Zápis do MŠ

Přijímací řízení do Mateřské školy, Brno, Chodská 5 pro školní rok 2024/2025

 

Přijímací řízení proběhne elektronickým zápisem řízeným Magistrátem města Brna v měsíci květnu.

https://zapisdoms.brno.cz/

 

Vydávání přihlášek:

•  od 15.4. do 14.5.2024  na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz

•  od 15.4. do 14.5.2024 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, Brno

•  výdej přihlášek pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu, proběhne ve čtvrtek 25.4.2024 v 11-12 hod. v MŠ.

Sběr řádně vyplněných a od lékaře potvrzených přihlášek proběhne v MŠ ve dnech:

13.5.2024    13:00 - 16:00 

14.5.2024    10:00 - 12:00

Prosíme rodiče, aby z důvodu zjednodušení doložení, kontroly a zpracování potřebných dokumentů, upřednostnili osobní předání přihlášky v uvedených termínech :)

 

Způsoby předání přihlášky:

  1. osobně v mateřské škole v uvedených dnech a časech 
  2. do datové schránky MŠ: ID schránky edv6fzy
  3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
  4. doporučenou poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

Doklady k zápisu:

  1. Rodný list dítěte 
  2. Doložení řádného očkování dítěte na přihlášce (potvrzení přihlášky lékařem)
  3. Místo trvalého pobytu dítěte 
  4. Občanský průkaz zákonného zástupce

 

V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou), pokud doklad nemají, po domluvě s ředitelkou školy předloží ve lhůtě jenž ředitelka školy stanoví své povolení k přechodnému pobytu a vyřídí pro dítě tento doklad na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, Tuřanka 1554/115b, Brno. English

Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

Má-li ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může po zákonných zástupcích požadovat předložení jejich originálu nebo ověřené kopie.

Oznámení zahájení individuálního vzdělávání dítěte

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději do 31. 05. 2023.

Formulář "Oznámení individuálního vzdělávání" ke stažení zde

 

 

Spádový obvod naší MŠ pro ulice:

Bayerova (od ul. Hrnčířská po ul. Kabátníkova), Botanická (č. 47 – 69 lichá vyjma písmen), Hrnčířská (č. 2 – 20 sudá), Chaloupeckého nám., Chlupova, Chodská (č. 1 a č.3 ), Kabátníkova, Klatovská, Klusáčkova (č.1-5a, b lichá), Kounicova ( č. 46 - 66 sudá), Ptašínského, Šelepova (č.1),  Šumavská (č.1 - 29a lichá včetně písmen a č.8-18 sudá), Tábor (č. 42a,b,c,d – 50a,b,c,d sudá vyjma písmen).

 

Nadcházející akce

Návštěva divadla Radost
Datum: 07.05.2024
V úterý 7. května vyrazíme společně autobusem do divadla Radost, kde nás čeká představení Kolíbá se velryba. Sraz ve školce nejpozději do 7:45 hodin, do školky se děti vrátí na oběd. Děti si s sebou nic neberou. Prosíme rodiče, aby dali dětem na sebe pěkné oblečení (kluci např. rifle a pěkné tričko nebo košili, holčičky sukni nebo šaty).

Slavnostní vyřazování předškoláků v KC Semilasso
Datum: 14.05.2024
V úterý 14. května proběhne v dopoledních hodinách tradiční Slavnostní vyřazování předškoláků v Kulturním centru Semilasso, které pořádá městská část Brno-Královo Pole. Děti se mohou těšit na divadelní pohádku a malé dárečky na rozloučenou.

Oslava Dne dětí
Datum: 30.05.2024
Ve čtvrtek 30. května dopoledne proběhne na školní zahradě oslava svátku všech dětí. Děti se mohou těšit na skákací hrad a hlavně spoustu zábavy.

Vystoupení dětí ke dni matek ve třídě Koťátek a ve třídě Broučků
Datum: 21.05.2024
Srdečně zveme všechny maminky, babičky a ostatní rodinné příslušníky k nám do školky, abychom společně oslavili svátek všech maminek. Děti si připravily cca půlhodinové vystoupení a moc se těší, až vám ho v úterý 21. 5. ukáží ve svých kmenových třídách. V 15:00 hodin proběhne vystoupení dětí ze třídy Broučků a v 15:30 hodin poté vystoupení dětí ze třídy Koťátek. Těšíme se na setkání!

Vystoupení dětí ke dni matek ve třídě Berušek a ve třídě Štěňátek
Datum: 23.05.2024
Srdečně zveme všechny maminky, babičky a ostatní rodinné příslušníky k nám do školky, abychom společně oslavili svátek všech maminek. Děti si připravily cca půlhodinové vystoupení a moc se těší, až vám ho ve čtvrtek 23. 5. ukáží ve svých kmenových třídách. Vystoupení v obou třídách začne v 15:15 hodin. Těšíme se na setkání!

Zobrazit vše


Emailing