Platby

Platba školného a stravného

1) převodem na účet MŠ

  • Číslo účtu : 7245020247/0100
  • Částka ( záloha ) : stanovena vedoucí ŠJ
  • Variabilní symbol : číslo dítěte přidělené vedoucí školní jídelny

2) poštovní poukázkou typu „ A „hotově

na účet MŠ :

  • Účel platby : školné a stravné
  • Částka ( záloha ) : stanovena vedoucí ŠJ
  • Číslo účtu : 7245020247/0100
  • Variabilní symbol : číslo dítěte přidělené vedoucí školní jídelny
  • Odesílatel : jméno dítěte, bydlištěRODIČE UHRADÍ ŠKOLNÉ A STRAVNÉ DO 10. DNE V PŘÍSLUŠNÉM KALENDÁŘNÍM MĚSÍCI. NEUHRAZENÉ ( NEBO POZDNÍ ) PLATBY MOHOU BÝT DŮVODEM K VYLOUČENÍ DÍTĚTE Z MŠ !!!

Školné

VÝŠE ŠKOLNÉHO VE ŠK.ROCE 2022/2023 600,-Kč


Děti v povinném posledním ročníku vzdělávání v MŠ jsou podle § 123 odst. 2 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání jsou od platby školného osvobozeny. 


Stravné

Školní stravování je upraveno vyhláškou č.107/2005, která nabyla účinnosti 8.3.2005. Stravné se hradí zálohově do 10. dne příslušném v měsíci.
 

VÝŠE STRAVNÉHO

                          děti 3-6 let        děti 7 let
přesnídávka 10 10
oběd 25 28
svačina 10 10
celý den 45 48

  

MĚSÍČNÍ ZÁLOHA  900,-Kč.

Děti, které dovrší v době od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 7 let, platí 960,-Kč/ měsíčně,  odlišná částka částka za stravné vyplývá z vyhl. č.107/2005 Sb. bod 1-4 o zařazení dítěte do věkové skupiny.

 

Při ukončení docházky dítěte do MŠ se přeplatek za stravné automaticky vrací do konce následujícího kalendářního měsíce od ukončení docházky. Tzn. že děti, které odcházejí do základní školy, ukončují docházku do MŠ na konci školního roku, tj. 31.8. příslušného kalendářního roku. Přeplatek bude tedy vrácen do konce měsíce září.

 

 

Nadcházející akce

Divadlo O Červené Karkulce
Datum: 15.09.2022
Ve čtvrtek 15. 9. dopoledne k nám do školky přijede divadlo s pohádkou O Červené Karkulce. A my už se moc těšíme na milé setkání s pohádkou :).

Zobrazit vše


Emailing